Nasuhbey Eğitim Kurumları Manifestosu

NASUHBEYOĞLU EĞİTİM KURUMLARI MANİFESTOSU

 1. Kişilik yapısına uygun eğitim almak, her bireyin hakkıdır ve doğru birikim sağlamak için gereklidir.
 2. Velilerin çocuklarına verilecek eğitimin niteliğini seçme özgürlüğü ve sorumluluğu vardır.
 3. Eğitimde uygulanabilirlik ve süreklilik sağlanırsa öğrenme, özümsenmeye dönüşür.
 4. Doğru eğitim; değişen koşullarda gelişime açık olmakla yapılır. Kabul edip içselleştirdiğimiz kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda yetiştireceğimiz öğrencilerimizin ezber bozan, düşünmeyi bilen, analitik düşünme yapısını içselleştirmiş, pozitif bakış açılı, öğrenmeye istekli, merak duygusu kaybolmayan, ilgi alanlarını bulmuş olmasını sağlamak asli görevimiz olduğu kadar misyonumuzdur.

Bu çerçevede eğitim kurumumuz aşağıdaki maddeleri sağlamayı beyan eder.

 

Öğrenciler olarak bizler;

 1. Neyi merak ediyorsak, bizim için öğrenilmesi gereken odur!

Bu nedenle merak ederek öğrenme motivasyonumuzun arttırılması gereklidir. Çevremizi ve Dünyayı anlamanın ilk adımı merak, ikinci adımı sormaktır. Biz; merak etmekten, sormaktan vaz geçmeyeceğiz. Siz de cevaplamaktan bıkmayacaksınız.

 1. Hata yapmaktan korkmayacağız. Ancak hatalarımızdan ders almayı siz öğreteceksiniz.
 2. Hata yapsak da doğruyu bulduğumuzda mutlu olacağız.
 3. Çok çalışmaya değil en etkili ve yoğunlaşmalı; hedefe odaklanmalı çalışmayı hedefleyeceğiz.
 4. Hedefimiz, zamanı belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı çalışmaktır.

 

Veliler olarak bizler;

 1. Çocuklarımıza karşı eğitimlerine yönelik konularda açık, net ve tutarlı olacağız.
 2. Çocuklarımızın eğitimini ve diğer donanım değerlerini planlarken onların fikrini almasak bile; gerekliliğini anlatarak onaylanmasını sağlayacağız.
 3. Çocuklarımızın kendi kararlarını verebilecek olgunlukta olmadığını bilmekle beraber birer birey olabilmeleri için söylediklerini dinleyecek ve doğru gerekliliğe yönlendireceğiz.
 4. Öğrencilerimizin kapasitelerinin daha da artması için okulumuz ile işbirliği yapacağız.
 5. Doğru zamanda doğru çalışmalarla geleceğe hazır bireyleri Nasuhbey Koleji ile birlikte yetiştireceğiz.
 6. Çocuklarımızın ilgi alanlarını ve yeteneklerini okulumuzla birlikte takip ederek, yakından ilgilenip doğru alanlara yönelteceğiz.
 7. Çocuklarımız okulumuzun öğrettiği sorumluluklarını yerine getirirken onları motive ve teşvik edeceğiz; ancak görevlerini biz üstlenmeyeceğiz.
 8. Özellikle kurallar konusunda hem kendimizle hem de diğer veliler ile tutarlı olacağız.
 9. Çocuklarımızın aşması gereken hedefin yine kendisi olduğunu kabul edeceğiz ve onları kesinlikle başkası ile kıyaslamayacağız, karşılaştırmayacağız.
 10. Çocuklarımızın en önemli rol modelinin biz anne babalar olduğunu unutmayarak buna göre davranacağız.

  

Eğitimciler olarak bizler;

 1. Öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata da hazırlayacağız.
  Eğitimi sadece sınav sonuçları ve akademik başarı üzerinden tanımlamıyoruz. Temel insani özellikler ve sosyal becerilerin gelişimini de kapsadığına inanıyoruz. Her bir öğrencimizin akademik gelişimi kadar insani ve kültürel gelişiminden de sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz.
 1. Eğitim konusundaki birikimimizi eğitime aktarmaya devam edeceğiz.
  40 yılı aşkın süredir sadece eğitim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tüm dikkatimiz, enerjimiz ve birikimimizi, tek işimiz olan eğitime yoğunlaştırarak her zaman en iyi ve çağdaş olana ulaşmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.
 1. Bizim işimiz öğrencileri sorun çözmeye yöneltmek.
  Bireylerin kendilerini geliştirmelerinin ve ülkelerini ileriye götürmelerinin en temel yolu sorunlara çözüm üretebilmeleri diye düşünerek, öğrencilerin sorunun değil çözümün parçası olmalarını sağlayacağız.
 1. Büyük resme odaklanmayı öğreteceğiz.
  Öğrencilerin ayrıntıların farkına varmalarını, ama her unsura hak ettiği önemi vererek, büyük resmi görebilmeleri için kazanmaları gereken becerileri edinmeleri için çalışacağız.
 1. Hayallerinden vazgeçmemeyi aşılayacağız.
  Her konuda ilerlemenin yolunun hayal etmekten geçtiğinin farkında olarak geleceğin, öğrencilerimizin hayallerinden ibaret olduğunu her zaman hatırlayacağız.
 1. Liderlik sorumluluğu taşımayı öğreteceğiz.
  Öğrencilerimizi, kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, sınırlarını bilen ve onları aşmak için zorlayan, girişimci bireyler olarak yetiştireceğiz.
 1. Milli ve evrensel değerleri savunacağız.
  Öğrencilerimizin, milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlayacak dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştireceğiz.
 1. İklim ve çevre bilinciyle dünyamıza sahip çıkacağız.
  En büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden birini teşkil eden iklim değişikliğine gözlerimizi kapatmaksızın, öğrencilerimize topluma ve çevreye sözde değil özde olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık olmayı öğreteceğiz.
 1. Engellerin toplumsal barışa engel olmasına izin vermeyeceğiz.
  Bireylerin engellerinin onların başarılarına engel olmasına izin vermeyeceğiz. Öğrencilerimizin farklılıkların zenginlik olduğunu öğrenmesini sağlayacağız.
 1. Eğitim sadece öğretmenler değil çalışanlarımızın da tek işi olacak.

Eğitimi bütüncül olarak ele alıp değerlendireceğiz. Bu amaçla eğitim kurumlarımızda çalışan en alttan en tepeye tüm personelin esas işi eğitim olacak.

 1. Eğitimin sadece ders olmadığının fark edilmesini sağlayacağız.

Çocukların eğitim süreçlerinin, ders dışında, dinlenme, boş zaman geçirme, oyun ve kültürel yaşama katılım gibi unsurlardan oluştuğunu veliler ve öğrencilerin hatırlamasını sağlayacağız.

 

Nasuhbey Eğitim Bültenine Abone Ol


Aylık yayınladığımız eğitim ve haber bültenimizin size ulaşması için e posta adresinizi bizimle paylaşın.


İletişim