Bilgi & KAYIT

5-6 Yaş Aralığı (Hazırlık)


5 Yaş grubu Eğitimi


Okul öncesi olarak tanımladığımız bu yaş grubundaki öğrenciler ilkokul temel eğitimine hazırlık için ders içeriğinde yoğunlaşma esasına göre eğitim görürler.
Bu yaş grubunda 3 ana eğitim kolu vardır. Haftanın belli günleri belli derslere yoğunlaşma amacı çerçevesinde eğitim gören 5 yaş grubu öğrencileri her gün sadece belli bir dersin eğitimini alırlar. Hafta boyunca 1 gün İngilizce, 1 gün Türkçe, 2 gün ise matematik dersine yoğunlaşmaya ayrılmıştır. Sanat ve spor etkinliklerinin aralara dağıtıldığı hafta boyunca öğrenciler zihinsel rahatlama sağlayıp her gün tek bir derse yoğunlaşacaktır.

5 yaş grubunda İngilizce eğitiminde kelime düzeyinden cümle düzeyine geçiş amaçlanır. İngilizce dinlenen metni sözlü olarak aktarabilme, anladığını yorumlayabilme ve karşılıklı konuşmalar sağlanmaktadır. Ders içerikleri bu doğrultuda hazırlanmıştır ve dersler günde 2 saat, dil laboratuvarında uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

5 yaş grubunda Türkçe eğitiminde ise öğrencilerimizin düzgün konuşma, uzun metin ile anlatılanı 10 dakikadan fazla dinleyebilme, dinlediğini anlayabilme ve yorumlayabilme becerileri kazanması sağlamak amaçlanır. Öğrencilerimizin hikayeler kurgulamaları, kurguladıkları hikayeleri aktarabilmeleri ve birbirilerinin hikayeleri üzerine konuşabilmeleri öğretilir.

5 yaş grubunda Matematik eğitiminde rakamları tanıma, onları sevme, rakamlar ile yaşayan hayatın içinde bağ kurma becerileri geliştirilmek amaçlanır.
Bu üç bilimsel temel dersin yanında, resim, heykel, müzik ve felsefe dersleri ile kişisel gelişim desteklenir.

5 yaş okul öncesi grubumuzda yarım gün veya ara katılım yoktur. Tam bir okul disiplini ve saatleri uygulanır.