Bilgi & KAYIT

Montessori

Çocukların ‘Kendim yapabilmem için bana yardım et’ çağrısına; çocuğun bireysel becerilerini ve ilgi alanlarını, bireysel öğrenme hızını ve karakter özelliklerini gözeterek cevap veren bir pedagojidir.

Peki Montessori neden gereklidir?
Aslında temelde çocuklara verdiğimiz sınırlandırılmamış düşünebilme becerisidir. Çocuk sınırlandırılmadığı müddetçe kendi özünde sahip olduklarını rahatlıkla ortaya koyar. Kendisine bu imkan verildiği sürece, yaratıcı zekasını kullanabileceği içten gelen özgüvenini geliştirir. Ödül ve ceza uygulanmadığı için de çocuk yaratıcı zekasını ilk etapta  sadece kendi gelişimine yönlendirir. Akabinde kendi çabasıyla edindiği bilgiyi yakın çevresiyle paylaşıp işe yararlılığını teyitler. Böylece organik bağların ilk adımları atılmış olur ve çocuk kendi sosyal çevresini düzenler.

Eğiticinin ise çocukları isteklendirme ve değerlendirmede sağduyulu ve çok dikkatli olması gerekir.
Eğitim, her çocuğa özel programlanır ve uygulanır.Her çocuk bireydir, kendi hızında eğitim alır.

Çocukların; ödüllerden, cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden, öğretmen masasından, toplu derslerden hoşlanmadıklarını,

özgür seçimden hatalarını kendilerinin denetiminden hareket etmekten, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını söyleyebiliriz.

Neden Montessori Eğitim Sistemini Tercih Ettik?
Zihinsel gelişimin en önemli yaşları ilk altı yaştır. Bilinçsiz öğrenmenin bilinçli öğrenme seviyesine geçtiği bu yıllar geri dönüşü olmayan bir dönemdir. Bu yıllarda çocukların, çevrelerinden öğrenmek ve bilgiyi emmekte olağanüstü duyarlılıkları ve zihinsel güçleri vardır. Montessori Eğitimi geleneksel eğitim sisteminden farklı bir sistemdir.

Montessori’de Her Çocuğun Seçim Özgürlüğü Vardır
Çocuk çalışmayı bitirmeye zorlanmaz. Kesintisiz çalışma döngüsü vardır. Doyuma ulaştığında kendi öğrenme döngüsünü tamamlar.Kendi çalışmasını kendi seçen çocuk, mükemmelleşmek için kendi içgüdüsüyle tekrar yapar.Yapılan hata öğretmenler tarafından gösterilmez, materyaller hata kontrolü içerdiği için çocuklar tarafından öğrenilir.

Montessori’de Çocuğun Hareket Özgürlüğü Vardır
Planlanmış çevre öz disiplin sağlar. Ne istediğini bilerek hareket eden çocuk  disiplinli davranır.Hareket etmek çocuğun büyümesi için en önemli ihtiyaçtır. Bu sayede çocuğun hem zihni, hem beden kontrolü gelişir.Montessori öğrencileri aktiflerdir, dilediklerince hareket ederler.

Montessori Eğitimi Çocuğa Ne Kazandırır?
Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir. Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.
Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.
Üretken olur.
Toplumsal bir varlık olur.
Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.
Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
Disiplini içselleştirir.
Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir.
Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar.