Bilgi & KAYIT

Sanat ve Spor Akademisi

SANAT VE SPOR RUHUN BESİNİDİR

Sanat eğitimi, özellikle okul ve okul öncesi çağındaki çocuklarımız için bilişsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunur ve her şeyden önemlisi merak eden, sorgulayan, uygulamaya geçiren, deneyen, kendine güvenen ve başaran nesiller yetiştirir.

Spor ise; evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir. Çağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz.

Nasuhbey Sanat, Spor ve Bilim Akademisi bünyesinde edinilen her kazanım bireye yüksek değerler katmakta ve yaşamına yeni ve estetik bir bakış açısı sunmaktadır.

Bilim eğitiminde, bilimsel süreç becerilerinin okul çocuklarına kazandırılması oldukça önemlidir. Bu becerilerin kazanımı, ancak öğrenme sürecinde aktif ve bilinçli olarak kullanılması ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, çocukların süreç becerilerini kazanabilmeleri için onların yaşına ve gelişim özelliklerine uygun yöntem, teknik ve stratejilerin etkili şekilde kullanılması çok önemlidir.

SANAT ATÖLYELERİ:
- Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi
- Resim Atölyeleri
  Renkli Resim Atölyesi, Temel Sanat
- Eğitimi Atölyesi, Kara Kalem Atölyesi
- Seramik - Heykel Atölyesi
- Müzik Atölyeleri
 Piyano, Gitar, Keman, Davul, Ritim, Solfej
- Kayıt Teknikleri
- Yaratıcı Drama Atölyesi
- Diksiyon – Artikülasyon
- Doğaçlama Atölyesi
- Modern Dans Atölyesi
- Tiyatral Beden Eğitimi
- Ses Nefes Eğitimi

SPOR ATÖLYELERİ:
- Temel Jimnastik
- Satranç
- Çocuk Yogası
- Basketbol
- Futsal
- Masa Tenisi
- Rejenerasyon İdmanı

BİLİM ATÖLYELERİ:
- Kodlama Atölyeleri
- Robotik Atölyeleri
- Lego Robotik Atölyeleri
- Maker Atölyeleri
- Arduino Atölyeleri
- 3D Yazıcı ve Tasarım Atölyeleri
- STEM Destekli Branş Atölyeleri
- STEM Eğitici Eğitimleri
- Robotik Eğitmenlik Eğitimi
- Grup Atölyeleri Etkinlikleri