Bilgi & KAYIT

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PDR NEDİR?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) psikolojik, sosyal, duygusal, bilişsel konularda ve kariyer belirleme yolunda öğrencilere özel eğitim almış kişilerce danışmanlık yapan bir birimdir.

Bu süreçte bireyin;

Kendini tanıması,
Problemlerin çözülmesi için gerçekçi adımlar atması ve kararlar alması,
Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade alabilmesi,
Çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için çalışmalar yapar.
Psikolojik danışmanlarımız okulumuzda velilerle ve öğrencilerle önleyici çalışmalarla birlikte gelişimi destekleyici çalışmalar yürütür.

PDR birimi yapacağı ve yaptığı tüm çalışmaları gizlilik, süreklilik, gönüllülük , güven, bireyin güvenliği, bireyin değerliliği ilkelerini gözeterek yapar.

HANGİ DURUMLARDA PDR’YE BAŞVURULMALIDIR?

 Öğrencinin hayatında rahatsızlık duyduğu ve günlük hayatta kendisine rahatsızlık veren bir durumdan kurtulmak istediğinde,
Sosyal ve ailevi ilişkilerinde problem yaşandığında ve desteğe ihtiyaç duyduğunda,
Akademik başarısını olumsuz etkileyen bir durum söz konusu ise,
Sınavlar, bölümler, meslekler hakkında bilgi sahibi olmak istediğinde,
Sınav kaygısı veya başka bir şeyden kaynaklanan her hangi bir kaygısıyla baş etmek istediğinde,
Zamanı etkili şekilde kullanma, verimli ders çalışma teknikleri konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda,
Kişilik özellikleri ve kendini tanımak adına PDR birimine başvurulmalıdır.
PDR biriminin çalışmaları bir süreçtir ve değişim ve gelişim bu süreç içinde gerçekleşir.